Hội nghị Báo cáo kết quả triển khai mô hình trọng tâm năm 2022 của các trường Cụm thi đua số 18

 

Sáng 6/10, các trường thuộc Cụm thi đua số 18, Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả mô hình trọng tâm năm 2022. Tham dự Hội nghị có đại diện 7 trường trong Cụm thi đua số 18, Thành phố Hà Nội, bao gồm: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Bà Dương Minh Ánh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 18

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Dương Minh Ánh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 18  cho biết, thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 10/KH-HĐTĐKT ngày 10/12/2021 của Hội đồng Thi đua khen thưởng Thành phố Hà Nội về công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2022, Kế hoạch số 77 /KH-CTĐ18 ngày 17/4/2022 của Cụm Thi đua số 18 về Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, Cụm thi đua số 18 tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả mô hình trọng tâm năm 2022. Hội nghị nhằm giúp các đơn vị thành viên trong Cụm cùng trao đổi kết quả đạt được trong việc thực hiện mô hình mới năm 2022, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả từ các mô hình đem lại. Từ đó phát hiện được các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong việc phát hiện và thực hiện mô hình mới.

Tại Hội nghị, 7 đơn vị đã báo cáo và trình bày kết quả thực hiện mô hình trọng tâm năm 2022. Căn cứ theo báo cáo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và đưa ra các câu hỏi về mô hình của từng đơn vị. Kết quả chấm điểm các mô hình cũng được tổng hợp và thông báo tại Hội nghị. Dự kiến, Hội nghị tổng kết và trao giải cho các mô hình trong Cụm thi đua số 18 sẽ diễn ra trong khoảng từ 01/12 đến 10/12/2022.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh