Thành lập khoa Giáo dục nghề nghiệp

Thành lập khoa Giáo dục nghề nghiệp

15/06/2018

Bàn giao trường Trung cấp kinh tế – kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn về trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Bàn giao trường Trung cấp kinh tế – kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn về trường ĐH Thủ đô Hà Nội

15/06/2018

Sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn vào trường ĐH Thủ đô Hà Nội

Sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật đa ngành Sóc Sơn vào trường ĐH Thủ đô Hà Nội

15/06/2018

Những hình ảnh ấn tượng ngày đầu tiên Hội thi Nghiệp vụ giỏi

Những hình ảnh ấn tượng ngày đầu tiên Hội thi Nghiệp vụ giỏi

15/06/2018

Sôi nổi, hào hứng và sáng tạo trong Hội thi nghiệp vụ giỏi năm 2017

Sôi nổi, hào hứng và sáng tạo trong Hội thi nghiệp vụ giỏi năm 2017

15/06/2018

Sôi động giải Takwondo sin viên hà nội lần thứ I – năm 2016

Sôi động giải Takwondo sin viên hà nội lần thứ I – năm 2016

15/06/2018