Thông báo tổ chức hội thảo quốc gia "Xây dựng nền giáo dục thực chất - định hướng và giải pháp"

 

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của xã hội và thời đại giai đoạn mới, về thực chất là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giáo dục. Trong nhiều văn kiện đại hội Đảng, đặc biệt trong Nghị quyết số 29/NQ-TW (Hội nghị Trung ương 8, khóa XI), ngày 4 tháng 11 năm 2013, về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Đảng ta đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, coi giáo dục và đào tạo không chỉ là “quốc sách” hàng đầu, là “chìa khóa” mở ra con đường đưa đất nước phát triển, hội nhập, mà còn đặt ra những định hướng, nhiệm vụ cụ thể để tiến tới một nền giáo dục thực chất, đào tạo những con người thực chất, có đầy đủ năng lực phẩm chất của một công dân mới, công dân “toàn cầu”.

Những biến động nhanh chóng của tình hình thế giới cùng cơ hội, thách thức, yêu cầu của thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0 những năm qua đã khẳng định chủ trương đổi mới giáo dục đào tạo của Đảng, Nhà nước là đúng đắn, kịp thời. Giáo dục Việt Nam thế kỉ XXI cần có sự đổi mới mang tính đột phá, cần “học thật, thi thật, nhân tài thật”. Đây cũng là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính với ngành Giáo dục và được Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn quyết tâm thực hiện trong chiến lược hành động nhiệm kỳ 2021 - 2025 của toàn ngành.

Với sứ mệnh “đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước”, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xây dựng và báo cáo UBND Thành phố Hà Nội về kế hoạch tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề “Xây dựng nền giáo dục thực chất - Định hướng và giải pháp”. Kế hoạch này đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt, đồng ý cho triển khai.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà quản lí giáo dục, cán bộ giảng viên… trong cả nước. Ban Tổ chức nhận được 125 bài viết, tham luận khoa học gửi tham gia Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức vào 7h30 ngày 16/9/2021 (Thứ 5)

Hình thức: trực tuyến

Hội thảo được chia thành 2 phiên:

- Phiên toàn thể: diễn giả gồm có:

+  PGS.TS. Đặng Quốc Bảo, Nguyên Hiệu trưởng Trường Trường CBQLGD và Đào tạo

+ GS. TSKH. Cao Long Vân, Trường Đại học Tổng hợp Zielona – Gora, Ba Lan

+ TS. Đỗ Hồng Cường, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Thủ đô Hà Nội

- Phiên nội dung: Hội thảo chia thành 3 Tiểu ban:

Tiểu ban 1: Quan điểm về nền giáo dục thực chất của Việt Nam và thế giới

Tiểu ban 2: Dạy thật, Học thật - Bài học từ thực tiễn

Tiểu ban 3:  Định hướng và Giải pháp phát triển nền giáo dục thực chất.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng cảm ơn quý tác giả đã gửi bài, tham dự Hội thảo. Ban Tổ chức cũng chân thành cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân… đã quan tâm hỗ trợ, ủng hộ kinh phí và đưa tin về Hội thảo. Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm của các nhà khoa học, nhà quản lý, các thầy cô, phụ huynh, người học và xã hội đến Hội thảo này.

BAN TỔ CHỨCTin khác