Hướng tới Hội thảo: "Phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2030"

Hội thảo: "Phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2030" dự kiến sẽ diễn ra vào thứ Sáu, 27/8/2021 do Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội tổ chức.Tin khác