Tiếp và làm việc với đoàn cán bộ, giáo viên Bangladesh

Tiếp và làm việc với đoàn cán bộ, giáo viên Bangladesh

29/07/2019

Đổi mới trong Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ hai

Đổi mới trong Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ hai

25/04/2019

Tiếp và làm việc với đoàn Học viện Sư phạm Kỹ thuật Quảng Tây

Tiếp và làm việc với đoàn Học viện Sư phạm Kỹ thuật Quảng Tây

24/04/2019

Lễ ra trường và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Lễ ra trường và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

27/02/2019

Tiếp và làm việc với đoàn công tác trường Hoa Văn Côn Minh  (Vân Nam - Trung Quốc)

Tiếp và làm việc với đoàn công tác trường Hoa Văn Côn Minh (Vân Nam - Trung Quốc)

26/11/2018

Đẩy mạnh hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực  Logistics

Đẩy mạnh hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực Logistics

05/10/2018