Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ

“Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội” là nội dung của Hội thảo khoa học cán bộ trẻ lần thứ 4 diễn ra vào ngày 27 tháng 8 năm 2020. Chỉ đạo Hội thảo có GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; cùng dự có lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, giảng viên trẻ trong trường.

GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Hoạt động khoa học công nghệ nói chung và nghiên cứu khoa học nói riêng trong các trường đại học không chỉ là yếu tố quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo mà còn là hoạt động tạo ra tri thức mới, sản phẩm mới, cải tiến quy trình công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm…tạo ra chuỗi các giá trị phục vụ cộng đồng. Nhận thức được tầm quan trọng này, trong những năm gần đây, Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã quan tâm và có nhiều đổi mới trong hoạt động khoa học công nghệ, đặc biệt là hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ. Hiện Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đang trên đường phát triển, hội nhập và mang tâm thế của một trường đại học đa ngành. Trong đó, nhà trường đặc biệt chú trọng tới ba nội dung hoạt động là đào tạo; nghiên cứu khoa học; cung ứng các dịch vụ phục vụ cộng đồng và xã hội.

Giảng viên Phan Thị Thúy Hằng, khoa Kinh tế và đô thị

 

Hội thảo được tổ chức qua hình thức trực tuyến

Hoạt động quản lý khoa học công nghệ của Nhà trường đã có những thay đổi lớn như: Giao quyền tự chủ, tạo cơ chế và phân bổ nguồn lực tài chính; phát triển Trung tâm Khoa học công nghệ, tiếp nhận các sinh viên tốt nghiệp loại giỏi ở các trường đại học, đào tạo nguồn nhân lực trở thành nghiên cứu viên cho hoạt động khoa học công nghệ; cung ứng các phương tiện, kĩ thuật cho đào tạo và nghiên cứu khoa học. Nhà trường đã xác định nhiệm vụ hàng đầu là phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, đáp ứng được hoạt động đào tạo; tạo môi trường làm việc công khai, minh bạch để mỗi thành viên trong nhà trường có điều kiện tham gia đóng góp cho những quyết sách và bước đi của nhà trường. Hội thảo khoa học của cán bộ trẻ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lần thứ 4 đã thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên tham gia. Ban tổ chức đã nhận được nhiều tham luận và ý kiến đóng góp cho chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ”. Trong đó, các tham luận đã được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo, tập trung vào các nội dung chính: Nâng cao năng lực ngoại ngữ của giảng viên đại học, rào cản và giải pháp (Giảng viên Nguyễn Thúy Hạnh, khoa Ngoại ngữ); Nâng cao năng lực sử dụng ngoại cho đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhằm đáp ứng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và bối cảnh hội nhập quốc tế (Giảng viên Đinh Lan Anh, khoa Sư phạm); Phát triển mô hình cố vấn ngoại ngữ cho sinh viên trong trường đại học (Vũ Thùy Dương, phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển); Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên trẻ khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (Nguyễn Thanh Huyền, Đặng Út Phượng, Hoàng Thu Huyền, Lê Thanh Huyền, khoa Sư phạm); Tiếng Anh trong nghiên cứu khoa học (Nguyễn Thanh Dung, Trung tâm Khoa học công nghệ); Improve the foreign language skill for lecturers  in logistics and supply chain management in the context of global competition - the case of Hanoi metropolitan university (Giảng viên Phan Thị Thúy Hằng, khoa Kinh tế và đô thị).

Thành công của Hội thảo đã góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ trẻ nói riêng và hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ nói chung trong toàn trường.

Ngọc Hinh - Ngọc VinhTin khác