Một số thông tin về Hội thảo “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh – Từ lý luận đến thực tiễn”

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội từ 7h30 đến 11h00, ngày 14 tháng 01 năm 2022 và phát trực tuyến qua các ứng dụng. 

Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập được đưa vào Luật giáo dục Đại học, chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học được phép tự chủ về hoạt động học thuật, về tổ chức và nhân sự, tài chính và tài sản. Đối với thế giới, “tự chủ đại học” đã trở nên quen thuộc nhưng ở Việt Nam đây là vấn đề mới về lý luận lẫn kinh nghiệm thực tiễn.  

Ngày 04 tháng 11 năm 2013, Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Vì vậy, giáo dục đại học Việt Nam đang từng bước chuyển đổi từ giáo dục truyền thống sang giáo dục thông minh. Theo đó, trường đại học thông minh được xem như là mục tiêu mà các trường đại học tại Việt Nam nói chung và Trường Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Thủ đô Hà Nội nói riêng đang hướng đến. Đại học thông minh là gì, các nguồn lực cần thiết để xây dựng đại học thông minh; kinh nghiệm xây dựng và vận hành đại học thông minh ra sao…là những vấn đề cần bàn luận để tiến tới xây dựng một tài liệu tài liệu tổng hợp toàn diện về lý luận và thực tiễn nhằmgiúpcác trường đại họcởViệt Nam có thể tham khảo trong việc đưa chiến lược phát triển của nhà trường.

Từ bối cảnh và lý do trên, Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội tổ chức Hội thảo “Tự chủ đại học và xây dựng mô hình Đại học thông minh – Từ lý luận đến thực tiễn” để tiếp thu những ý kiến quý báu của các nhà giáo dục đại học, nhà nghiên cứu từ các trường đại học trên cả nước. Đây cũng là dịp thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường đại học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Đại học đáp ứng nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước.

Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về hai vấn đề mang tính thời sự trong giáo dục Đại học: Tự chủ đại học – bước đổi mới quản trị và phương pháp giáo dục và Mô hình đại học thông minh – Lý luận & thực tiễn. 

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Thủ Dầu Một và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội từ 7h30 đến 11h00, ngày 14 tháng 01 năm 2022 và phát trực tuyến qua các ứng dụng. 

Ban tổ chức sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Hội thảo. 

Ngọc HinhTin khác