Hội thảo “Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với sự phát triển văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ của Thủ đô”

Chiều 29/12/2021, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với sự phát triển văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ của Thủ đô”dưới hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Tài chính, đại diện thị uỷ, huyện uỷ, UBND, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội; các chuyên gia của một số trường đại học, tổ chức nghiên cứu. Về phía Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có TS. Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Tuân, GS.TS Đặng Văn Soa cùng lãnh đạo một số phòng, khoa trong trường. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội chào mừng và gửi lời cảm ơn tới các đại biểu đã tham dự Hội thảo. Theo Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền, thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025; Chương trình số 07-CTr/TU về "Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025" của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025,Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo với chủ đề “Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với sự phát triển văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ của Thủ đô” nhằm tiếp thu ý kiến lãnh đạo các sở, quận, huyện, ban ngành và đơn vị trực thuộc về Dự thảo các Chương trình, Đề án nêu trên. Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được giao nhiệm vụ xây dựng các Đề án để thực hiện Chương trình số 06 và 07 của Thành ủy Hà Nội, do vậy ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ giúp Nhà trường bổ sung và hoàn thiện các Chương trình, Đề án trình Thành phố Hà Nội phê duyệt.

Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tuyến

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung chính của 5 đề án: Đề án “Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Thủ đô giai đoạn 2021-2025” (PGS.TS Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên); Đề án “Đào tạo giáo viên môn Hà Nội học trong hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội” (TS. Lê Thị Thu Hương, Trưởng khoa Văn hoá – Du lịch);  Xây dựng Chương trình phát triển mô hình “hệ sinh thái học tập, sáng tạo” ở các cấp học trên địa bàn Thành phố Hà Nội (PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Sơn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển); Đề án “Phát triển chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội theo tiêu chuẩn xếp hạng của các trường đại học Châu Á(AUN)” (PGS.TS Nguyễn Xuân Hải, Trưởng Phòng Quảnlý Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên); Đề án “Chuyển đổi số tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội” (TS. Hoàng Thị Mai, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ). 

Các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề: Hoàn thiện về mặt thể thức, căn cứ pháp lý của các Đề án, Chương trình. Đặc biệt, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cần bổ sung, chú trọng về nội dung, cách thức tổ chức triển khai thực hiện và dự toán nguồn kinh phí thực hiện các Dự án, Chương trình. 

Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các đại biểu, Ban tổ chức Hội thảo “Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với sự phát triển văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ của Thủ đô” mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các sở,quận, huyện, ban ngành, đơn vị trực thuộc Thành phố, sự phối hợp của các trường đại học, tổ chức nghiên cứu, các học giả để Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có thể đóng góp một phần công sức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội. Ngay sau Hội thảo này, Ban tổ chức cũng yêu cầu các nhóm chuyên trách xây dựng Đề án, Chương trình nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, điều chỉnh kịp thời các dự thảo Đề án, Chương trình và hoàn thiện đúng tiến độ để Nhà trường trình UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.   

Ngọc Hinh                      

 Tin khác