Cơ cấu tổ chức Phòng Quản lí khoa học công nghệ - Hợp tác phát triển

LÃNH ĐẠO
 

TS. Nguyễn Thị Kim Sơn

 

Trưởng phòng

Chuyên ngành: Toán học

Email: ntkson@daihocthudo.edu.vn

 

CHUYÊN VIÊN
   

CN. Phạm Tuấn Anh

 

Chuyên ngành: Khoa học Quản lí

Email: ptanh@daihocthudo.edu.vn

 

 
     

ThS. Nguyễn Thị Thủy

 

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: ntthuy2@daihocthudo.edu.vn

 
   

TS. Đinh Thị Kim Thương

 

Chuyên ngành: Ngữ văn

Email: dtkthuong@daihocthudo.edu.vn

 

 
     

ThS. Nguyễn Thị Ánh Sang

 

Chuyên ngành: Giáo dục mầm non

Email: ntasang@daihocthudo.edu.vn

 
   

 

 
   

 CN. Nguyễn Thị Huyền Lương

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: nthluong@daihocthudo.edu.vn

 
       
   

CN. Đỗ Thị Thu Trang

 

Chuyên ngành: Sư phạm Tiếng Pháp

Email: dtttrang2@daihocthudo.edu.vn

 
       


Tin khác