“Phát triển nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến 2025 tầm nhìn 2030”

Sáng 27 tháng 8 năm 2021, Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo“Phát triển nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến 2025 tầm nhìn 2030”qua hình thức trực tuyến. 

Tham dự Hội thảo có đại diện tổ chức, cơ quan: Ban Tổ chức Thành ủyThành phố Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Du lịchcủa Thành phố Hà Nội…; các chuyên gia, nhà khoa học các viện nghiên cứu, trường đại học, các chuyên gia về lĩnh vực chuyển đổi số; đại diện doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội doanh nghiệp có liên quan, quan tâm đến chuyển đổi số… Về phía đơn vị tổ chức có TS. Nguyễn Ngọc Kỳ, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Hà Nội; TS. Đỗ Hồng Cường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; GS. TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS. TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cho biết, theo Chương trình Chuyển đổi số Thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; đến năm 2030, Thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền thành phố, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp... Chương trình Chuyển đổi số Thành phố Hà Nội nhằm mục tiêu kép là vừa phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có năng lực đi ra toàn cầu.

Để chuẩn bị các thông tin, luận cứ khoa học trong quá trình tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội thực hiện các giải pháp nhằm cụ thể hóa các mục tiêu trong Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến 2025 tầm nhìn 2030”. Hội thảo nhằm tham khảo ý kiến chuyên gia, các nhà khoa học, các chính trị gia, các nhà quản lý nhà nước nhằm đưa ra những giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi số (Kinh tế số, Xã hội số và Chính phủ số) trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2030; tăng cường trao đổi hợp tác giữa các đơn vị; hình thành liên kết hợp tác giữa các đơn vị để phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số. GS. Đặng Văn Soa cũng gửi lời cảm ơn tới các chuyên gia, nhà quản lý, các đại biểu đã tham dự Hội thảo. 

Các đại biểu tham dự Hội thảo với hình thức trực tuyến

Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu, lựa chọn 19 tham luận đưa vào kỷ yếu Hội thảo, trong đó tập trung vào các nhóm nội dung: Khái niệm về Chuyển đổi số, Chính phủ số, Kã hội số, kinh tế số; Định hướng chuyển đổi số của Thành phố Hà Nội; Nhu cầu nhân lực đối với các hoạt động chuyển đổi số trong xây dựng Kinh tế số, Chính phủ số, Xã hội số - hiện trạng, nhu cầu, kỹ năng; Các kế hoạch, giải pháp.

Hội thảo đã được nghe 5 ý kiến thâm luận, đó là: Nhận thức đúng về chuyển đổi số để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với hoạt động phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội – TS. Lương Duy Hiếu, Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ - Bộ KH&CNHỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội: Thực trạng và giải pháp – Đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số lĩnh vực lao động và xã hội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 và vận dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội - TS. Nguyễn Hữu Dũng, Nguyên Viện trưởng Viện KHLĐ&XHThực trạng và giải pháp phát triển kinh tế số trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội – Đại diện BQL Khu công nghiệp và Khu chế xuất Hà Nội; Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số cho Thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2030-TS. Đỗ Hồng Cường, Chủ tịch Hội đồng Trường Trường Đại học Thủ đô  Hà Nội

Từ 140 điểm truy cập Hội thảo trực tuyến, các đại biểu đã tham gia thảo luận nhiều ý kiến. Kết quả Hội thảo sẽ được tổng hợp báo cáo tới Thành ủy, Hội đồng nhân, UBND Thành phố Hà Nội tham khảo hoàn thiện nội dung phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Ngọc Hinh 

 

 Tin khác