Tập huấn “Tự đánh giá chương trình đào tạo”


GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Ngày 22 tháng 5 năm 2019, phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức tập huấn “Tự đánh giá chương trình đào tạo” cho Hội đồng tự đánh giá của 3 ngành Giáo dục Tiểu học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lý giáo dục. Dự buổi tập huấn có TS. Phạm Xuân Thanh, chuyên gia Trung tâm Kiểm định chất lượng, Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội; ThS. Ngô Hải Chi, Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng cùng thành viên trong các Hội đồng tự đánh giá của trường.   

TS. Phạm Xuân Thanh, chuyên gia Trung tâm Kiểm định chất lượng, Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Tại buổi tập huấn, chuyên gia và các học viên đã trao đổi, thảo luận kiến thức chung về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo; giới thiệu, phân tích và hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chuẩn tự đánh giá chương trình đại học, các tiêu chí tự đánh giá để thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin minh chứng phù hợp. Hướng dẫn về kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn. Tổ chức thực hành các kỹ năng phân tích tiêu chí, thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá.

Việc tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành Giáo dục tiểu học, Ngôn ngữ Trung Quốc và Quản lý giáo dục nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo để các đơn vị tự xem xét, báo cáo về tình trạng chất lượng và các điều kiện thực hiện chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo.

Ngọc Hinh