Cơ cấu tổ chức phòng Quản lí chất lượng giáo dục

LÃNH ĐẠO
 

TS. Lê Hồng Hạnh

 

Trưởng phòng

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: lhhanh@daihocthudo.edu.vn

Điện thoại cơ quan: 024.38336076

     
 

ThS. Ngô Thị Hương Thơm 

 

Phó trưởng phòng

Chuyên ngành: Luật

Email: nththom@daihocthudo.edu.vn

 

 

CHUYÊN VIÊN
  CN. Nguyễn Phương Dung

 

Chuyên ngành: Kế toán

Email: npdung@daihocthudo.edu.vn

     
    ThS. Đặng Anh Tú

 

Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

Email: datu@daihocthudo.edu.vn

     
  ThS. Nguyễn Trà My

 

Chuyên ngành: Quản lí nhà nước

Email: ntmy@daihocthudo.edu.vn

 

     
 

ThS. Vũ Thị Xoan

 

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Email: vtxoan@daihocthudo.edu.vn