Báo cáo tự đánh gía phiên bản 1.0

Kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học...báo cáo Tự đánh giá của nhà trường phiên bản 1.0.
Kính mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và các em. Xin trân trọng cảm ơn.
Báo cáo Tự đánh giá của nhà trường phiên bản 1.0 xem tại đây.