Sẵn sàng cho Hội thảo khoa học: “Giáo dục khai phóng và đào tạo hai giai đoạn tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

Sẵn sàng cho Hội thảo khoa học: “Giáo dục khai phóng và đào tạo hai giai đoạn tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

13/05/2020

Thông tin học bổng toàn phần trường Đại học Sư phạm Quảng Tây

Thông tin học bổng toàn phần trường Đại học Sư phạm Quảng Tây

04/05/2020

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước

Chương trình học bổng đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước

28/04/2020

Thành công từ Hội thảo khoa học trực tuyến:

Thành công từ Hội thảo khoa học trực tuyến: "Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số"

23/04/2020

Hội thảo khoa học trực tuyến: “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số”

Hội thảo khoa học trực tuyến: “Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế số”

17/04/2020

Học bổng khoá học Ngôn ngữ Tiếng Trung ngắn hạn 2020 tại Đại học Donghua Shanghai

Học bổng khoá học Ngôn ngữ Tiếng Trung ngắn hạn 2020 tại Đại học Donghua Shanghai

10/04/2020