Hội thảo “Nâng cao chất lượng bài báo khoa học trong nước và quốc tế”

Hội thảo “Nâng cao chất lượng bài báo khoa học trong nước và quốc tế”

09/10/2020

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ giảng viên trẻ

28/08/2020

Hội thảo “Phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam và đánh giá tác động xã hội”

Hội thảo “Phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam và đánh giá tác động xã hội”

15/07/2020

Hướng tới Hội thảo “Phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam và đánh giá tác động xã hội”

Hướng tới Hội thảo “Phương án quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở Việt Nam và đánh giá tác động xã hội”

14/07/2020

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Tiếp và làm việc với đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội

19/06/2020

Đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

15/05/2020