Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2018 – 2019

Hội nghị tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2018 – 2019

18/06/2019

Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2018 – 2019

Hội nghị Tổng kết công tác thực tập năm học 2018 – 2019

24/05/2019

Đổi mới trong Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ hai

Đổi mới trong Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học lần thứ hai

25/04/2019

Tiếp và làm việc với đoàn Học viện Sư phạm Kỹ thuật Quảng Tây

Tiếp và làm việc với đoàn Học viện Sư phạm Kỹ thuật Quảng Tây

24/04/2019

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội tặng thưởng các tác giả đề tài đạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội tặng thưởng các tác giả đề tài đạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học

16/03/2019