Khoa Kinh tế và Đô thị trường Đại học Thủ đô Hà Nội công bố nhận diện thương hiệu khoa

Hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ trường Đại học Thủ Đô Hà Nội lần thứ XVII (Nhiệm kỳ 2020 - 2025), Chi bộ Khoa Kinh tế và Đô thị, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Kinh tế và Đô thị công bố bộ nhận diện thương hiệu của Khoa: Logo và Slogan khoa Kinh tế và Đô thị, trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Khoa Kinh tế và Đô thị là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường có chức năng nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng các chuyên ngành thuộc nhóm ngành, lĩnh vực kinh doanh và quản lý; kiến trúc và xây dựng; dịch vụ vận tải; logistics; truyền thông. Hiện nay, Khoa đang đào tạo các ngành: Quản trị kinh doanh; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Quản lý công; Tài chính - Ngân hàng; Quản lý đô thị và công trình; dự kiến trong thời gian sắp tới, Khoa sẽ đào tạo các ngành trình độ thạc sỹ như Quản lý kinh tế; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Khoa Kinh tế và Đô thị là một trong những Khoa đào tạo mới được thành lập trong ngôi nhà chung có bề dày truyền thống hơn 65 năm của Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội. Trải qua hơn 3 năm hình thành và phát triển, Khoa Kinh tế và Đô thị bước đầu đã đạt được một số thành tích, đóng góp chung vào sự phát triển của Nhà trường như: hai lần được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; hoàn thành việc biên soạn và mở 06 mã ngành trình độ đại học, 02 mã ngành trình độ thạc sĩ; hàng năm đều tuyển sinh đủ và vượt chỉ tiêu được giao; tham mưu cho Nhà trường là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên mở và có thế mạnh về ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; là khoa đào tạo áp dụng tổ chức đào tạo theo tự chủ nghề nghiệp của giảng viên: Giảng viên có toàn quyền chủ động quyết định nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, không gian giảng dạy, chiến lược và phương pháp kiểm tra đánh giá người học,...của từng học phần;…

Công bố nhận diện thương hiệu của Khoa Kinh tế và Đô thị là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển Khoa, cũng nhưthể hiện năng lực và phản ánh môi trường học tập, văn hóa, bản sắc tại Khoa (đặc biệt là chuyên ngành Quản trị Marketing - ngành Quản trị kinh doanh), ý nghĩa của Logo cũng như Slogan:

KỶ LUẬT - CHUYÊN NGHIỆP - SÁNG TẠO - HỘI NHẬP - PHỤNG SỰ

là phương châm, giá trị cốt lõi mà Khoa sẽ theo đuổi, hướng đến trong quá trình hoạt động, phát triển của mình.