Hội thảo: “Đổi mới chương trình đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng”

Giáo dục khai phóng là một triết lý giáo dục cung cấp cho các cá nhân một nền tảng kiến thức rộng và những kỹ năng có thể chuyển đổi được, một cảm nhận mạnh mẽ về các giá trị, đạo đức, và sự can dự vào đời sống công dân... Xu hướng đào tạo này xuất hiện ở các nước có nền giáo dục phát triển. Để triển khai vấn đề này, ngày 4 tháng 3 năm 2020, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới chương trình đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng”. Dự Hội thảo có TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường; lãnh đạo các đơn vị trong trường.

Theo TS. Đào Trường Thành, Trưởng khoa Kinh tế và Đô thị, đặc trưng mô hình giáo dục khai phóng là đào tạo linh hoạt, chú trọng cả chiều rộng và chiều sâu của môn học, khuyến khích các môn liên ngành, tăng cường khả năng lựa chọn cho sinh viên. Lợi ích của mô hình giáo dục này là tư duy mở, khả năng thích nghi cao và cách nhìn vấn đề toàn diện, nhiều khía cạnh. Từ một ngành, sinh viên có thể làm rất nhiều nghề, một nghề có thể đến từ nhiều ngành học khác nhau.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội xác định đào tạo trình độ đại học theo mô hình giáo dục khai phóng bởi đây là xu hướng trở lại với những giá trị cốt lõi của nhân loại, đề cao tính nhân văn, tinh thần dân chủ trong cải cách, canh tân giáo dục. Xu hướng giáo dục khai phóng tạo sự thay đổi trong tư duy về chức năng của trường đại học: Trường đại học không thuần túy là môi trường học thuật hàn lâm mà phải gắn kết nhiều hơn nữa với cộng đồng và thực tiễn phát triển của xã hội. Khi đào tạo theo mô hình này, hoạt động của trường đại học sẽ thông thoáng, cởi mở hơn, làm tiền đề cho tự chủ đại học những năm tiếp theo, tạo bước chuyển quan trọng trong hoạt động phát triển chương trình đào tạo của nhà trường.

Đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức nền rộng, kết hợp với các kiến thức liên ngành để có cơ sở lựa chọn ngành và phát triển các kiến thức ngành một cách sâu sắc. Từ đó, nhà trường cũng cần thay đổi tư duy về đối tượng, chương trình đào tạo, giúp người học phát huy tối đa năng lực, sở thích và nguyện vọng cá nhân trong lựa chọn ngành nghề. Đặc biệt, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội muốn khẳng định hơn nữa vị thế của mình, muốn có những tác động hữu ích đến hệ thống giáo dục đại học quốc gia thì cần có sản phẩm đào tạo mang tính khác biệt và có nhiều ưu thế.

Để thực hiện nội dung này, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội dự định xây dựng chương trình đào tạo được thực hiện theo khung lí thuyết: Giáo dục cơ bản, hướng nghiệp và giáo dục chuyên nghiệp, nghề nghiệp.

Giai đoạn giáo dục cơ bản, hướng nghiệp có thời lượng không quá 1,5 năm đào tạo để sinh viên có kiến thức nền rộng, kiến thực nhóm ngành hữu ích làm điểm tựa cho phát triển giá trị sống, giá trị nghề nghiệp, năng lực sáng tạo, thích ứng, có nhiều điều kiện thuận lợi học tập chuyên sâu, hình thành, phát triển các kĩ năng bậc cao.

Giai đoạn giáo dục chuyên nghiệp, nghề nghiệp với thời lượng không quá 2,5 năm đào tạo nhằm mục tiêu hình thành năng lực nghề nghiệp, phát triển các kĩ năng bậc cao đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và nhà tuyển dụng.

Sau một thời gian chuẩn bị, chương trình học được xây dựng công phu, có tính khả thi. Giảng viên tham gia xây dựng và giảng dạy chương trình đánh giá cao mục tiêu, nội dung của chương trình, học phần. Sinh viên hứng thú với quá trình học tập. Tuy vậy, quá trình này vẫn còn một số tồn tại, đó là thời gian thực hiện thí điểm ngắn, nhiều mục tiêu chưa thực hiện được, cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hải, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Công tác học sinh sinh viên

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về việc triển khai rộng tinh thần đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng trong toàn trường.

TS. Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Để có hướng đi và lộ trình thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo tinh thần giáo dục khai phóng, Phó Hiệu trưởng Đỗ Hồng Cường cho rằng, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cần có sự chuyển đổi phù hợp, thận trọng. Chú trọng tới cơ hội dịch chuyển ngành học của sinh viên, từ đó có cơ hội dịch chuyển nghề nghiệp và sản phẩm đào tạo của Nhà trường phải mang bản sắc, có nét đặc trưng. Trong thời gian tới, Nhà trường cần kế thừa các chương trình đã xây dựng, nghiên cứu thiết kế các học phần có tính liên ngành, kiên trì, tiếp tục đổi mới phù hợp với tình hình thực tế của Nhà trường, giúp sinh viên có được chương trình và môi trường học tập thuận lợi, hiện đại, phù hợp với xu thế chung của xã hội.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh