Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế và Đô thị nhiệm kỳ 2022 - 2025

Ngày 14/9, Chi bộ Khoa Kinh tế và Đô thị, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có: Đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; đồng chí Lê Thị Thu Hương, Đảng ủy viên, phụ trách chi bộ Khoa Kinh tế và Đô thị, Trưởng khoa Văn hóa – Du lịch; đồng chí Vũ Đình Hiếu, Phụ trách Văn phòng Đảng ủy cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ Khoa Kinh tế và Đô thị.

Đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường dự Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo và thảo luận về đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2022; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2022 - 2025 của chi bộ Khoa Kinh tế và Đô thị. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Khoa Kinh tế và Đô thị đã cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên vào kế hoạch công tác của Chi bộ. Chi bộ đã lãnh đạo khoa Kinh tế và Đô thị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường đã đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ khoa Kinh tế và Đô thị và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đánh giá cao tiềm năng phát triển của Chi bộ và Khoa và tin tưởng trong thời gian sắp tới Khoa Kinh tế và Đô thị trở thành một trong những khoa đào tạo lớn mạnh của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ Khoa Kinh tế và Đô thị khuyến khích các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú tham gia học tập nâng cao trình độ trong giai đoạn sắp tới, mạnh dạn nâng cao các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Đào Trường Thành, Trưởng khoa Kinh tế và Đô thị được bầu làm Bí thư Chi bộ

 

 

Với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao, dân chủ, Đại hội đã làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định: Đại hội nhất trí với những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đại hội thông qua kết quả bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng chí Đào Trường Thành được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Lương Mai Hương - Khoa Kinh tế và Đô thị