Thông tin chung khoa Văn hóa - Du lịch

 

1. Thông tin liên hệ

– Địa chỉ: Tầng 4 - Nhà KLF - Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, số 98, phố Dương Quảng Hàm, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

– Email: vhdldv@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng khoa: TS. Lê Thị Thu Hương

2. Thời gian thành lập 

Khoa Văn hóa – Du lịch thành lập ngày 8/1/2016, trên cơ sở nòng cốt ban đầu là ngành Việt Nam học định hướng du lịch.

3. Quá trình phát triển

Khi mới thành lập, Khoa có 7 thành viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 4 thạc sĩ và 2 cử nhân. Năm học 2016 có một số giảng viên trẻ chuyên ngành Kinh tế về công tác tại Khoa, đến năm học 2017 – 2018, nhóm giảng viên trẻ tách ra thành lập khoa Kinh tế và Đô thị.

Từ tháng 7/2018, hai tổ Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mĩ thuật chuyển về công tác sang Khoa Văn hóa – Du lịch – Dịch vụ.

Từ năm học 2017 – 2018, Khoa văn hóa – Du lịch đã và đang đào tạo 3 mã ngành đại học: Việt Nam học (định hướng du lịch); Quản trị khách sạn; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Lãnh đạo Khoa từ khi thành lập (tháng 1/2016) đến trước tháng 7 năm 2017 chỉ có TS. Lê Thị Thu Hương. Từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 10/2018 có thêm 01 Phó Trưởng khoa ThS. Trần Văn Đức, từ tháng 9/2019 có Phó trưởng khoa TS. Đinh Thị Kim Thương.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học và các trình độ khác thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực Văn hóa và Du lịch.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ Khoa Văn hoá – Du lịch là một trong những đơn vị chuyên môn thuộc trường Đại học Thủ đô Hà Nội, giảng dạy các môn học thuộc sự quản lí của Khoa cho các hệ đào tạo của Trường.

– Tổ chức xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng các lĩnh vực dịch vụ đáp ứng nhu cầu xã hội.

– Nghiên cứu khoa học về nghệ thuật, ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam và các nước, nghiên cứu khoa học về quản lí và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực du lịch.

– Tổ chức các dịch vụ cung ứng các khóa học liên quan đến chuyên môn Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch và các loại hình dịch vụ khác phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của Khoa.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Thành tựu nổi bật

Khoa Văn hóa – Du lịch của trường Đại học thủ đô Hà Nội đã đạt được một số thành tích ban đầu:

- Đổi mới hình thức đào tạo theo hướng liên kết với các doanh nghiệp và các đơn vị ngoài trường, hướng đến đào tạo theo đơn đặt hàng.

- Tham gia viết nhiều giáo trình phục vụ việc giảng dạy; tham gia 08 đề tài cấp trường; Đề tài cấp Bộ, cấp Thành phố; Viết nhiều bài đăng trên tạp chí chuyên ngành và tạp chí Trường; Tham gia các Hội thảo Quốc gia và Quốc tế.

- Mở rộng quan hệ với các đối tác ngoài trường, tạo cơ hội thuận lợi cho sinh viên thực hành nghề và thực tập.

Định hướng phát triển

- Điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội;

- Tăng cường dịch vụ cung ứng các chương trình học đáp ứng nhu cầu người học.

- Liên kết đào tạo trong và ngoài nước trong lĩnh vực du lịch đáp ứng nguồn nhân lực du lịch của Thủ đô và cả nước.

- Tiến tới tự chủ trong học thuật, trong đào tạo và tự chủ trong các lĩnh vực khác theo quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp có các công trình nghiên cứu khoa học về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội.