Cơ cấu tổ chức khoa Văn hóa - Du lịch

  BAN CHỦ NHIỆM
     
 

TS. Lê Thị Thu Hương

Trưởng khoa 

Chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam

Email: huongltt@daihocthudo.edu.vn

     
 BỘ MÔN VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT
     
   

TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa

Phó Trưởng bộ môn, Giảng viên

Chuyên ngành: Văn hoá học

Email: ntthoa@daihocthudo.edu.vn

     
 

TS. Trần Quốc Việt

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Văn hóa dân gian

Email: tqviet@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Đỗ Thị Mai An

Giảng viên

Chuyên ngành: Văn hoá học

Email: dtman@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Ngô Thanh Hương

Giảng viên

Chuyên ngành: Văn hóa học

Email: ntthuong@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Ngô Thị Minh

Giảng viên chính

Chuyên ngành: Việt Nam học

Email: ntminh@daihocthudo.edu.vn

     
     

CN. Đỗ Tuấn Anh

Giảng viên 

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: dtanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

TS. Trịnh Ngọc Ánh

Giảng viên, Giám đốc TT Hán Nôm và Trung Quốc học

Chuyên ngành: Quản lý văn hoá

Email: htnvui@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

 ThS. Nguyễn Văn Phương

Giảng viên

Chuyên ngành: Hán Nôm

Email: nvphuong@daihocthudo.edu.vn 

 

  

 

ThS. Nguyễn Thị Yến

Giảng viên

Chuyên ngành: Việt Nam học

Email: ntyen@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

ThS. Nguyễn Vũ

Giảng viên

Chuyên ngành: Âm nhạc

Email: nvu@daihocthudo.edu.vn 

 

 BỘ MÔN DU LỊCH
                                                             
     

ThS. Mai Hiên

Phó trưởng bộ môn PT, Giảng viên

Chuyên ngành: Du lịch

Email: mhien@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Phạm Thị Bích Thủy

Giảng viên

Chuyên ngành: Du lịch

Email: ptbthuy@daihocthudo.edu.vn

     
     

TS. Lê Thị Thu Hương

Giảng viên 

Chuyên ngành:  Lịch sử Việt Nam

Email: huongltt@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Trần Thị Thùy Anh

Giảng viên 

Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Email: tttanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

 

     
 

ThS. Vũ Thị Hoàn

Giảng viên

Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm

Email: pthoan2@daihocthudo.edu.vn

     
 BỘ MÔN NGHIỆP VỤ
                                                             
     

ThS. Phùng Thị Hạnh

Phó trưởng bộ môn PT, Giảng viên

Chuyên ngành: Khách sạn

Email: pthanh@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Nguyễn Tá Nam

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản lý học

Email: ntnam@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Lê Đình Tiến

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Email: ldtien@daihocthudo.edu.vn

     
VĂN PHÒNG KHOA
 

 

     
   

ThS. Đặng Thị Liên  Hương

Giáo vụ

Chuyên ngành: Văn học

Email: dtlhuong@daihocthudo.edu.vn

     
   

 

     
 TRUNG TÂM HÁN NÔM VÀ TRUNG QUỐC HỌC
                                                
   

TS.Trịnh Ngọc Ánh

Giám đốc trung tâm

Chuyên ngành: Hán nôm

Email: tnanh@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Tá Nam

Giảng viên

Chuyên ngành: Quản lý học

Email: ntnam@daihocthudo.edu.vn

     
   

ThS. Nguyễn Văn Phương

Giảng viên

Chuyên ngành: Hán nôm

Email: nvphuong@daihocthudo.edu.vn

     

 

 

 

Tin khác