Giới thiệu ngành Sư phạm Vật lý

Với lịch sử 55 năm hình thành, xây dựng và phát triển ngành Sư phạm Vật lí - Trường Đại học Thủ đô Hàn Nội đã khẳng định được mình là một trong những cái nôi đào tạo GV Vật lí THCS có uy tín cho Thủ đô Hà  Nội.

 Ngành Sư phạm Vật lí tự hào đã đào tạo giáo viên THCS của các ngành Vật lí, Vật lí - KTCN, Công nghệ, giáo viên thiết bị thực hành thuộc nhiều thế hệ, là lực lượng giáo viên Vật lí THCS chủ yếu của Thủ đô Hà Nội. Nhiều giáo viên của ngành Sư phạm Vật lí đã trở thành Nhà giáo ưu tú, giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và toàn quốc. Với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn vững vàng có kinh nghiệm trong giảng dạy các giảng viên của ngành Sư phạm Vật lí đã tổ chức nhiều hội thảo khoa học, seminar, … đã viết nhiều sách, giáo trình, tài liệu giảng dạy trong Nhà trường và ngành Giáo dục.

Ngành Sư phạm Vật lý có các phòng thực hành thí nghiệm hiện đại và đồng bộ đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào tạo và NCKH của GV và SV.

Phòng thực hành Vật lý đại cương

Sinh viên của ngành Sư phạm Vật lí khi ra trường thuộc các ngành đào tạo trong và ngoài sư phạm, đặc biệt là giáo viên song ngữ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng đáp ứng yêu cầu giáo dục và giảng dạy môn Vật lí  ở bậc THCS của Thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố khác được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao.

Đội tuyển Olympic sinh viên Vật lý toàn quốc

Trong giai đoạn hiện nay, chuyên ngành đại học Sư phạm Vật lí tiếp tục giữ vững truyền thống đảm bảo chất lượng cao trong đào tạo, đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo; đào tạo theo nhu cầu xã hội; hoàn thành chuyển đổi phương thức đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng đạt kết quả tốt, đào tạo thành công GV dạy song ngữ (tiếng Anh) và đào tạo lớp Sư phạm Vật lí chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của Giáo dục phổ thông Hà Nội.

Chương trình đào tào

Ngành Sư phạm Vật lý đào tạo cử nhân có chất lượng cao trong các lĩnh vực sau: Vật lí chuyên ngành, khoa học giáo dục và khoa học sư phạm.

Chương trình trang bị cho người học kiến thức cơ sở về: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, ngoại ngữ, tin học, kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Vật lí lý thuyết, Vật lí ứng dụng trong khoa học - công nghệ, kinh tế, xã hội, kiến thức cơ bản và cập nhật về khoa học giáo dục và khoa học sư phạm.

Tốt nghiệp chương trình đào tạo, sinh viên có lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực đào tạo, có năng lực nghiên cứu các hoạt động giáo dục; sử dụng thành thạo công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu Vật lí. Vận dụng các phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục để lập kế hoạch các hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu, đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế, thể hiện khả năng hợp tác, cộng tác với các lực lượng giáo dục trong và nhà ngoài trường ở các bậc học (THCS, THPT, cao đẳng, đại học)

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp

            - Giáo viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông

            - Viên chức, cán bộ, chuyên viên ở các cơ quan quản lý giáo dục, viện nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực giáo dục, các cơ sơ nghiên cứu Vật lý học.

            - Giảng viên ở các trường Đại học, cao đẳng có chuyên ngành Vật lý

            - Viên chức, cán bộ, chuyên viên ở các nhà máy sản xuất liên quan đến lĩnh vực Vật lý.

Sinh viên Vật lý nhận giải nhất trong cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp   Câu lạc bộ Vật lý trong chương trình chào tân SV

 

Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Khoa Sư phạm tại đây:

Bạn quan tâm ngành nào ở khoa Sư phạm – Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ?

Thông tin tổng hợp tuyển sinh 

Ngành Sư phạm Lịch sử

Ngành Giáo dục Công dân

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Ngành Giáo dục Mầm non

Ngành Sư phạm Toán học

Ngành Giáo dục Tiểu học

Ngành Sư phạm Vật lý