Giới thiệu ngành Giáo dục Công dân

1. Nhu cầu xã hội về giáo viên Giáo dục công dân hiện nay

Trong chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, Giáo dục công dân là môn học quan trọng, góp phần hình thành, phát triển ở thế hệ trẻ các năng lực của người công dân Việt Nam, phù hợp với xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay. 

Học tập qua trải nghiệm của sinh viên ngành Giáo dục công dân

Để thực hiện được mục tiêu trên đòi hỏi đội ngũ giáo viên Giáo dục công không chỉ đảm bảo đủ về số lượng mà còn phải được đào tạo đúng chuyên ngành, chuẩn hóa về trình độ đào tạo. Hiện nay, nguồn lực giáo viên môn Giáo dục công dân được đào tạo đúng chuyên ngành, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp mới đối với giáo viên phổ thông còn thiếu rất nhiều so với yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Điều này mang đến cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp rộng mở cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục công dân hệ đại học của khoa Sư phạm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

2. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành Giáo dục công dân có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

Hoạt động phong trào của sinh viên ngành Giáo dục Công dân

3. Cơ hội việc làm

- Giáo viên môn Giáo dục công dân ở THCS;

- Giáo viên môn Giáo dục kinh tế và pháp luật ở THPT;

- Giáo viên dạy Kĩ năng sống ở trường phổ thông;

- Nghiên cứu viên, chuyên viên tại các viện nghiên cứu giáo dục, các cơ sở giáo dục.

Hoạt động thực tế chuyên môn của thầy và trò ngành Giáo dục công dân

4. Đội ngũ giảng viên

Khoa Sư phạm có đội ngũ giảng viên, cộng tác viên ngành Giáo dục công dân là các giáo sư, tiến sĩ dày dặn kinh nghiệm, tâm huyết với nghề cùng với các giảng viên trẻ năng động, sáng tạo, được tuyển dụng từ nguồn thủ khoa, sinh viên giỏi của các trường đại học uy tín.

 

Xem thêm các thông tin tuyển sinh của Khoa Sư phạm tại đây:

Bạn quan tâm ngành nào ở khoa Sư phạm – Trường Đại học Thủ đô Hà Nội ?

Thông tin tổng hợp tuyển sinh 

Ngành Sư phạm Lịch sử

Ngành Giáo dục Công dân

Ngành Sư phạm Ngữ văn

Ngành Giáo dục Mầm non

Ngành Sư phạm Toán học

Ngành Giáo dục Tiểu học

Ngành Sư phạm Vật lý