Thông tin chung khoa Khoa học thể thao và sức khỏe

I. Thông tin chung về đơn vị

1. Tên đơn vị: Khoa Khoa học Thể thao & Sức khỏe (KHTT & SK)

Địa chỉ: Khu nhà 2 tầng, Số 98 Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Thông tin liên hệ:

  • Điện thoại: (04)38398809

  • Số fax: (08)38336009 

  • Email: khtt@daihocthudo.edu.vn

Khoa học KHTT&SK được thành 29/6/2017

II. Giới thiệu khái quát về đơn vị

1. Lịch sử phát trỉển, chức năng nhiệm vụ của Khoa

Khoa KHTT & SK là bộ phận chức năng có nhiệm vụ đào tạo hệ đại học các ngành Khoa KHTT&SK, có lịch sử xây dựng và trưởng thành được gắn liền với sự phát triển chung của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội trước đây, nay là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. 

Sự hình thành và phát triển của khoa bắt đầu từ Khoa Nhạc - Họa -Thể dục, sau đó là Khoa Giaó dục Thể chất và Nghệ thuật. Để xứng đáng nhiệm vụ mới, quy mô mới của Khoa trong Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Thủ đô Hà Nội, từ ngày 29/6/2017 Khoa được mang tên: Khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe nhằm chuyên môn hóa về các lĩnh vực đào tạo Giáo dục Thể chất,  đáp ứng được nhu cầu nâng cao sức khỏe cộng đồng cũng như cải thiện và nâng cao tầm vóc người Việt Nam trong thời gian tới.

  Chương trình đào tạo của Khoa luôn đáp ứng được nhu cầu của xã hội nói chung, đặc biệt với ngành giáo dục Thủ đô Hà Nội ngàn năm Văn hiến nói riêng. Khoa đã đào tạo ra được nhiều thế hệ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ sư phạm vững vàng và đang công tác tại các trường phổ thông ở tất cả các cấp học của Thủ đô và đất nước. Các thế hệ sinh viên tốt nghiệp tại khoa có rất nhiều giáo viên trở thành các nhà quản lý giáo dục ở các quận huyện, các chuyên gia giữ trọng trách chuyên môn ở Bộ Giáo dục và Đào tạo...

2. Giới thiệu về ngành Sư phạm Giáo dục thể chất

- Đào tạo cử nhân Sư phạm chuyên ngành Giáo dục thể chất (GDTC), có trình độ lý luận và năng lực thực hành để giảng dạy chương trình Thể dục ở bậc phổ thông. Nắm vững kiến thức đại cương có liên quan đến chuyên ngành, có đủ tiềm lực tiếp thu khối kiến thức. Nắm vững kiến thức cơ bản, nền tảng của lĩnh vực sư phạm và hoạt động Thể dục thể thao (TDTT), lý luận và phương pháp các môn thể thao phổ cập. Nắm vững qui trình, phương pháp, nguyên tắc dạy học và huấn luyện TDTT; thực tiễn hoạt động GDTC trường học. 

- Trang bị cho sinh viên tiềm năng khoa học để tự phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng diễn biến phát triển của thực tiễn nhà trường các cấp về lĩnh vực GDTC. Có năng lực tổ chức và điều khiển các hoạt động TDTT trường học. Có năng lực thực hiện chương trình đào tạo, hoạt động dạy học và tổ chức kiểm tra đánh giá nội dung môn học. Có trình độ đại học, có khả năng thực hiện tốt chương trình môn học Giáo dục Thể chất ở các bậc học thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân, có tiềm lực đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục.

- Cơ hội việc làm: 

+ Cùng với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội và cả nước, nhu cầu nguồn lực tốt nghiệp đại học về lĩnh vực TDTT nói chung đặc biệt là ngành Sư phạm GDTC nói riêng là rất lớn. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể công tác giảng dạy về GDTC ở các trường phổ thông ở tất cả các cấp học. 

+ Ngoài ra có thể công tác ở các trung tâm huấn luyện TDTT, trung tâm đào tạo vận động viên, các cơ sở có liên quan đến phát triển thể chất và chăm sóc sức khỏe cho mọi người về lĩnh vực phát triển thể chất như trung tâm thẩm mỹ, thể dục thể hình hay các trung tâm kỹ năng sống cho trẻ em ở mảng phát triển thể chất. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp cũng có thể công tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng góp phần xây dựng phát triển đất nước.