"Chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục và đào tạo tại các địa phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Thực trạng và giải pháp".

Ngày 31/5/2022, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học dành cho học viên Cao học lần thứ nhất với chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục và đào tạo tại các địa phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Thực trạng và giải pháp”. Hội thảo nhận được gần 30 bài viết của học viên cao học là cán bộ quản lý đến từ nhiều địa phương trong cả nước tham luận về các định hướng, chính sách, mô hình và giải pháp chuyển đổi số của các địa phương hiện nay.

Ngày 25/01/2022, Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó xác định rõ mục tiêu chung là: Tận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiế cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục; xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Chuyển đổi số đang là chủ trương lớn của Chính phủ và mọi ngành nghề trong đó có giáo dục. Ở bậc phổ thông, chuyển đổi số đã ngày một “thấm sâu” vào các hoạt động giảng dạy, học tập mang đến nhiều tín hiệu tích cực và cũng gặp không ít các khó khăn trong quá trình triển khai. Xuất phát từ bối cảnh đó, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục và đào tạo tại các địa phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Thực trạng và giải pháp”.

GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường

Dự Hội thảo, GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh mục đích của Hội thảo “Giáo dục là một trong những lĩnh vực đang được chính phủ khuyến khích và ưu tiên đẩy mạnh chuyển đổi số. Tuy nhiên quá trình thực hiện triển khai ở mỗi địa phương có những đặc thù riêng. Hội thảo này là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, các thầy cô và học viên cao học trao đổi, chia sẻ nhận thức, quan điểm, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục tại các địa phương, đặc biệt là sau thời gian bị tác động bởi dịch Covid như vừa qua".

TS. Nguyễn Đăng Trung, Trưởng phòng Sau Đại học và Đào tạo quốc tế 

Để có thể thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, TS. Nguyễn Đăng Trung, Trưởng phòng Sau Đại học và Đào tạo quốc tế nêu ra một số yêu cầu: Chuyển đổi số trong ngành giáo dục cần phải có nền tảng công nghệ quốc gia thống nhất để tất cả mọi người trong ngành giáo dục đều có thể tham gia. Tài nguyên số, học thuật cũng cần phải thực hiện trên công nghệ thống nhất để mọi công việc học tập, giảng dạy hay học trực tuyến đem lại hiệu quả tốt nhất. Chuyển đổi số trong giáo dục muốn phát triển tốt thì yếu tố nhân lực cần được ưu tiên nhất.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở nhiều điểm cầu

Hội thảo đã nhận được ủng hộ của của lãnh đạo Nhà trường, sự tham gia nhiệt tình của các thầy cô chuyên gia, giảng viên hướng dẫn, cán bộ viên chức các đơn vị, sự quan tâm của học viên, các thầy cô tại các trường phổ thông. Số lượng bài tham dự hội thảo lớn, đa dạng về nội dung và đều có chất lượng tốt.

Đinh Thị Kim Thương - Phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triểnTin khác