Cơ cấu tổ chức khoa Giáo dục Nghề nghiệp

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

 

 

TS. Phan Trung Kiên

Trưởng khoa 

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: ptkien@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

  GIẢNG VIÊN

 

 

 

 

ThS. Đỗ Thị Sen

Chuyên ngành: Kĩ thuật điện tử

Email: dtsen@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

ThS. Trần Thị Kim Anh

Chuyên ngành: Tự động hoá

Email: ttkanh@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

KS. Trần Văn Doanh

Chuyên ngành: Kĩ thuật điện

Email: tvdoanh@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

ThS. Lê Thị Hằng

Chuyên ngành: Tự động hóa

Email: lthang2@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

CN. Nguyễn Thúy Minh

Chuyên ngành: Thú y

Email: ntminh@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

ThS. Hà Thị Xoa

Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá

Email: htxoa@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

CN. Nguyễn Thị Thúy

Giáo vụ

Chuyên ngành: Kế toán

Email: ntthuy@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

CN. Nguyễn Kim Trọng

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: nktrong@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Loan

Giáo vụ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: ntloan@daihocthudo.edu.vn

 

 

 ThS. Đỗ Kim Cương

Giảng viên

Chuyên ngành: Khoa học

Email: dkcuong@daihocthudo.edu.vn

 

 

 Tin khác