Cơ cấu tổ chức khoa Giáo dục Nghề nghiệp

  BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

 

 

TS. Phan Trung Kiên

Trưởng khoa 

Chuyên ngành: Giáo dục học

Email: ptkien@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

  GIẢNG VIÊN

 

 

 

 

KS. Đỗ Thị Sen

Chuyên ngành: Kĩ thuật viễn thông

Email: dtsen@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

CN. Trần Thị Kim Anh

Chuyên ngành: Sư phạm kĩ thuật

Email: ttkanh@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

KS. Trần Văn Doanh

Chuyên ngành: Kĩ thuật điện

Email: tvdoanh@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

KS. Lê Thị Hằng

Chuyên ngành: Tự động hóa

Email: lthang2@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

CN. Nguyễn Thúy Minh

Chuyên ngành: Thú y

Email: ntminh@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

CN. Hà Thị Xoa

Chuyên ngành: Sư phạm kĩ thuật

Email: htxoa@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

CN. Nguyễn Minh Quang

Chuyên ngành: Sư phạm Vật lý

Email: nmquang@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

CN. Nguyễn Thị Thúy

Chuyên ngành: Kế toán

Email: ntthuy@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

CN. Nguyễn Kim Trọng

Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: nktrong@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Loan

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Email: ntloan@daihocthudo.edu.vn

 

 

 

 

 

 Tin khác