Thông tin chung khoa Giáo dục chính trị

1. Thông tin liên hệ:

– Địa chỉ liên hệ: Phòng 101 nhà A4, Trường Đại học Thủ đô, Cơ sở 1, Số 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại: 024.38.336.151

– Email: gdct@daihocthudo.edu.vn

– Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Toan

2. Thời gian thành lập

Khoa Giáo dục chính trị (tiền thân là Tổ Chính trị) đã có quá trình xây dựng và trưởng thành

từ năm 1959 đến nay.

3. Quá trình phát triển

Lịch sử xây dựng, phát triển Khoa trải qua 4 giai đoạn:

Giai đoạn 1:

Từ năm 1959 – 1965: Tổ Chính trị gồm 07 giáo viên, dạy Chính trị cho giáo sinh trình độ sơ cấp và trung cấp.

Giai đoạn 2:

– Từ năm 1965 – 1993: Tổ Chính trị dạy Chính trị cho hệ 10+3 và Hệ trung cấp đào tạo giáo viên Nhạc, Họa. Giáo viên của tổ gồm 10 người, do nhà giáo Phạm Minh Giám làm Tổ trưởng.

– Từ năm học 1971– 1972, Tổ Chính trị được biên chế về khoa Xã hội.

– Năm học 1990 – 1991, nhà giáo Phạm Minh Giám nghỉ hưu, nhà giáo Dương Xuân Hải được bổ nhiệm làm Tổ trưởng, số lượng giảng viên Tổ Chính trị còn 7 người.

Giai đoạn 3:

– Từ năm 1994 – 2014: Năm học 1993 – 1994, do sáp nhập với Trường Trung học Sư phạm Hà Nội, tổ có 13 giảng viên do nhà giáo Dương Xuân Hải làm tổ trưởng. Từ năm học

1995 – 1996, ngoài việc giảng dạy Lí luận chính trị, Tổ còn đảm nhiệm đào tạo GDCD – chuyên ngành 2 của ngành Sử – GDCD.

– Năm 1997, nhà giáo Dương Xuân Hải nghỉ hưu, nhà giáo Ngô Diệu Hảo được bổ nhiệm làm Tổ trưởng.

– Năm 2001, nhà giáo Ngô Diệu Hảo được bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, nhà giáo Nguyễn Văn Thành được bổ nhiệm làm tổ trưởng Tổ Lí luận Mác – Lênin.

– Năm 2009, nhà giáo Nguyễn Văn Thành nghỉ hưu, nhà giáo Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm làm Tổ trưởng.

– Năm 2013, Trường Tổ Lí luận Mác – Lênin được nâng cấp và đổi tên thành Khoa Giáo dục Chính trị, nhà giáo Nguyễn Văn Bình được bổ nhiệm chức vụ Trưởng khoa GDCT.

– Tháng 12/2014, trường CĐSP Hà Nội được nâng cấp thành trường Đại học Thủ đô Hà Nội, là bước ngoặt quan trọng để Khoa Giáo dục chính trị không ngừng phát triển về cả quy mô và chất lượng hoạt động.

Giai đoạn 4:

Từ năm 2016 đến nay: PGS.TS Nguyễn Thị Toan được bổ nhiệm làm Trưởng khoa GDCT thay cho TS. Nguyễn Văn Bình nghỉ quản lí. Khoa có thêm nhiệm vụ mới là đào tạo giáo viên Giáo dục Công dân trình độ đại học cho ngành giáo dục Thủ đô, cử nhân Chính trị học trong phạm vi toàn quốc. Cơ cấu tổ chức của Khoa dần hoàn thiện với 12 thành viên: 01 PGS.TS, 02 TS, 08 Th.S (02 NCS), 01 CN.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Đào tạo cử nhân ngành Giáo dục Công dân để giảng dạy môn Giáo dục công dân trong các trường THCS, THPT của Thủ đô Hà Nội; Đào tạo cử nhân Chính trị học; chuyên viên chính trị; Dạy học các môn Khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên các hệ đào tạo.

Nhiệm vụ

Quản lí giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục – đào tạo theo kế hoạch chung của trường; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án,biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiêncứu cải tiến phương pháp giảng dạy; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết; Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các cơ sở giáo dục trong quá trình đào tạo của khoa; Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên ngành Giáo dục Chính trị, Chính trị học và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

4. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Do sự phấn đấu rèn luyện của đội ngũ giảng viên, tập thể Khoa nhiều năm được nhận danh hiệu Đơn vị tiên tiến xuất sắc, bằng khen, cờ thi đua của UBND thành phố Hà Nội, Bộ GD & ĐT, 100% giảng viên được nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, nhiều giảng viên được nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, Chiến sĩ thi đua, danh hiệu “Người tốt – Việc tốt” tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Tiêu biểu có TS. Nguyễn Văn Bình – nguyên Trưởng khoa được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017.