Thông tin về Hội thảo: “Đào tạo nguồn nhân lực văn hóa Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”

Dự kiến, 22/11, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đào tạo nguồn nhân nhân lực văn  hoá Hà Nội phục vụ xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”.

Hội thảo nhằm mục đích tạo điều kiện giao lưu, hợp tác nghiên cứu giữa các giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài; từ đó hỗ trợ giảng viên nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu văn hóa, nâng cao chất lượng giảng dạy văn hóa, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố Hà Nội cũng như của toàn xã hội.

Hội thảo sẽ tập trunglàm rõ cơ sở lí luận và định hướng đào tạo nguồn nhân lực văn hóa để đáp ứng nhu cầu xã hội nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng; tìm hiểu nhu cầu của Hà Nội về nguồn nhân lực văn hóa, thực trạng về nguồn nhân lực văn hoá trong lĩnh vực quản lý và bảo tồn di sản văn hoá Thủ đô trong bối cảnh hiện nay. Trên cơ sở đó, luận bàn sâu về vấn đề đào tạo nguồn nhân lực văn hoá phục vụ xây dựng Thủ đô Văn hiến – Văn minh – Hiện đại.

Đến thời điểm này, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 20 bài viết, bài tham luận và các ý kiến trao đổi đến từ các tác giả trong và ngoài trường.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào 14h00 ngày 22/11 tại Phòng họp A, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ban Tổ chức sẽ tiếp tục thông tin về Hội thảo.

 

 Tin khác