Hội thảo: Một số vấn đề hiện đại của công nghệ thông tin và ứng dụng

 

Sáng ngày 22/11, Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội thảo: “Một số vấn đề hiện đại của công nghệ thông tin và ứng dụng”.

Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Sơn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển; TS. Nguyễn Thị Mai, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; một số lãnh đạo các đơn vị, các nhà khoa học và cán bộ giảng viên trong trường.

Ts Nguyễn Văn Tuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Tuân đã nhấn mạnh vai trò của công nghệ thông tin và chuyển đổi số đối với sự phát triển của ngành giáo dục cũng như của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Qua Hội thảo này, Nhà trường mong muốn có được sự nhìn nhận đa chiều, nhằm đánh giá thuận lợi, khó khăn và trao đổi kinh nghiệm công tác triển khai chuyển đổi số trong giáo dục đại học; tạo diễn đàn kết nối giữa các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia, doanh nghiệp, các học viên cao học, sinh viên đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục. Tăng cường cơ hội hợp tác trong nghiên cứu công nghệ thông tin và và chuyển đổi số theo tinh thần của Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giáo dục đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 21/4/2023. Đặc biệt, qua Hội thảo, các đại biểu cũng đã tập trung làm rõ thực trạng, nhu cầu cần thiết và định hướng nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin cũng như chuyển đổi số tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Hội thảo nhận đã nhận được các báo cáo với những nội dung về chuyển đổi số tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong công tác quản lý đào tạo, công tác tổ chức hoạt động đăng ký học cho sinh viên, hoạt động quản lý cơ sở dữ liệu của Nhà trường, những yêu cầu trong việc xây dựng modun đăng ký học phần… tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội .

Những ý kiến từ Hội thảo sẽ là cơ sở để Nhà trường nghiên cứu, tiếp thu và điều chỉnh các hoạt động liên quan tới lĩnh vực công nghệ thông tin.  

Ngọc Sinh - Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệTin khác