Thông tin về hướng nghiên cứu đã thực hiện của TS. Nguyễn Thị Tuyết Hạnh

 

- Hoạt động quản lý của Hiệu trưởng trường Phổ thông, trường Mầm non, Tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông, Quản lý trường Đại học, Cao đẳng;

- Quản trị chất lượng và phát triển chương trình GD; quản lý phát triển đội ngũ giáo viên/ giảng viên, cán bộ quản lý; quản lý giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề theo yêu cầu xã hội; quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của cơ sở giáo dục, quản trị trường học…

- Nghiên cứu các biện pháp/ mô hình tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo trường học/ cơ sở giáo dục cho các cán bộ QLGD các cấp; nghiên cứu phát triển nữ cán bộ quản lý giáo dục.

- Quản lý dạy học, giáo dục hay quản lý đào tạo và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học theo phẩm chất, năng lực; Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đặc thù ở trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú;

- Bồi dưỡng phát triển chuyên môn cho GV, bồi dưỡng nâng cao năng lực chủ nhiệm lớp, năng lực nghiên cứu khoa học và triển khai sáng kiến kinh nghiệm; tham vấn học đường, phát triển các kỹ năng mềm (kỹ năng quản lí thời gian, làm việc nhóm, giao tiếp, giải quyết xung đột, đàm phán...);

- Nghiên cứu dự báo giáo dục, phát triển tư duy hệ thống trong quản lý giáo dục;

- Xây dựng lớp học, trường học hạnh phúc; Giáo dục bằng kỷ luật tích cực, quản lý hỗ trợ học sinh trong giai đoạn chuyển tiếp và một số khía cạnh khác trong lĩnh vực giáo dục.


Khoa học - Công Nghệ