Phó Hiệu trưởng: TS. Đỗ Hồng Cường

TS. Đỗ Hồng Cường

Điện thoại: (024) 37672974

Email: dhcuong@daihocthudo.edu.vn

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: công tác học sinh, sinh viên; đào tạo; khảo thí; thông tin thư viện; các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; thực hiện công tác đối ngoại với địa phương.

- Thực hiện công tác đối ngoại theo phân công của Hiệu trưởng.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên; Trạm Y tế; Trung tâm Thông tin - Thư viện và học liệu; Trung tâm Khảo thí và Ngoại ngữ - Tin học; Khoa Sư phạm; Khoa Khoa học thể thao và sức khỏe; Khoa Văn hóa - Du lịch.

- Đảm nhiệm vị trí: Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Trường; Chủ tịch Hội đồng phúc lợi Trường; Chủ tịch Hội thể thao Đại học Thủ đô Hà Nội; Phát ngôn viên của Ban Giám hiệu; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự Trường.

- Ký các văn bản tài chính về đào tạo và chế độ giảng dạy của giảng viên theo ủy quyền của Hiệu trưởng; ký thay Hiệu trưởng các văn bản của Trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

- Biên chế sinh hoạt tại Phòng Quản lý đào tạo và Công tác học sinh.