Phó Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Văn Tuân

 

TS. Nguyễn Văn Tuân

(024) 38330708

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Công tác Đào tạo, khảo thí, học sinh sinh viên; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao Nhà trường,

- Thực hiện công tác đối ngoại theo phân công của Hiệu trưởng,

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý Đào tạo & Công tác Học sinh sinh viên, Trung tâm Thông tin - Thư viện & Học liệu, Trung tâm Khảo thí & Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm Khoa học - Công nghệ; Trung tâm Phát triển nghề nghiệp; Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Khoa học thể thao và sức khỏe.

- Ký thay Hiệu trưởng các văn bản của Trường có nội dung trong phạm vi nhiệm vụ được phân công.