Phó hiệu trưởng: GS.TS Đặng Văn Soa

GS. TS. Đặng Văn Soa

Điện thoại: (024) 38398793

Email: dvsoa@daihocthudo.edu.vn

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Khoa học - Công nghệ, Hợp tác phát triển, Tạp chí Khoa học, NCKH của học sinh - sinh viên, đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Thực hiện công tác quan hệ quốc tế theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lí Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển; Phòng Quản lí chất lượng giáo dục; Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Phòng Sau đại học và đào tạo quốc tế.

- Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường; Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học.

- Ký các văn bản tài chính về sửa chữa, mua sắm theo ủy quyền của Hiệu trưởng; ký thay Hiệu trưởng các văn bản của Trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công.