Phó hiệu trưởng: GS.TS Đặng Văn Soa

GS. TS. Đặng Văn Soa

Điện thoại: (024) 38398793

Email: dvsoa@daihocthudo.edu.vn

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: đào tạo sau đại học; đào tạo quốc tế; liên kết đào tạo; bồi dưỡng; khoa học - công nghệ; hợp tác phát triển; Tạp chí Khoa học; nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh viên; đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Thực hiện công tác quan hệ quốc tế theo sự phân công của Hiệu trưởng.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lí Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển; Phòng Quản lí chất lượng giáo dục; Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ; Trung tâm Phát triển nghề nghiệp; Phòng Sau đại học và đào tạo quốc tế.

- Đảm nhiệm vị trí: Chủ tịch Ủy ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Trường; Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường; Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học.

- Ký các văn bản tài chính về sửa chữa, mua sắm theo ủy quyền của Hiệu trưởng; ký thay Hiệu trưởng các văn bản của Trường có nội dung trong phạm vi trách nhiệm được phân công.

- Biên chế sinh hoạt tại Phòng Quản lí khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển.