Hội đồng trường họp phiên họp lần thứ Mười

Hội đồng trường họp phiên họp lần thứ Mười

28/09/2022

Chung kết cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi lần 2 năm học 2022 - 2023

Chung kết cuộc thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi lần 2 năm học 2022 - 2023

28/09/2022

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế và Đô thị nhiệm kỳ 2022 - 2025

Đại hội Chi bộ Khoa Kinh tế và Đô thị nhiệm kỳ 2022 - 2025

22/09/2022

Khoa Sư phạm trao đổi chuyên môn và khoa học về đào tạo giáo viên với một số cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Nam

Khoa Sư phạm trao đổi chuyên môn và khoa học về đào tạo giáo viên với một số cơ sở giáo dục đại học khu vực phía Nam

19/09/2022

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Đêm hội “Vầng trăng cổ tích”

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Đêm hội “Vầng trăng cổ tích”

08/09/2022

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ Chín

Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ Chín

20/07/2022