“Viết tiếp ước mơ”… cho các tân sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch

“Viết tiếp ước mơ”… cho các tân sinh viên khoa Văn hóa – Du lịch

26/10/2022

Hội nghị “Tổng kết 5 năm đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng”

Hội nghị “Tổng kết 5 năm đào tạo trình độ đại học ngành Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng”

17/10/2022

 Trao giải Cuộc thi

Trao giải Cuộc thi "Hà Nội trong tôi" lần thứ 2

10/10/2022

Hội nghị Báo cáo kết quả triển khai mô hình trọng tâm năm 2022 của các trường Cụm thi đua số 18

Hội nghị Báo cáo kết quả triển khai mô hình trọng tâm năm 2022 của các trường Cụm thi đua số 18

06/10/2022

Ghi nhận ngày đầu tiếp nhận và nhập học cho các tân sinh viên năm 2022 tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Ghi nhận ngày đầu tiếp nhận và nhập học cho các tân sinh viên năm 2022 tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

03/10/2022

Sẵn sàng đón tân sinh viên năm 2022 nhập học

Sẵn sàng đón tân sinh viên năm 2022 nhập học

30/09/2022