Thông tin chung Đoàn Thanh niên

1.     Giới thiệu chung

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thủ đô Hà Nội được thành lập trên cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường CĐSP Hà Nội, gắn với thời điểm Nhà trường chính thức trở thành trường đại học. Đoàn Thanh niên nhà trường là một cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội tương đương khối huyện, sinh hoạt tại Cụm đoàn số 4 của Thành Đoàn, Đoàn trường ngày càng có những bước phát triển mạnh mẽ, là một trong những cơ sở Đoàn luôn vững mạnh đi đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối trường học trên Thành phố Hà Nội.

Với bề dày truyền thống lịch sử 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đã có nhiều kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đóng góp cho sự phát triển của nhà trường và Thủ đô Hà Nội.  Hiện nay, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có: 10 Liên Chi đoàn , 136 Chi đoàn với tổng số hơn 5000 đoàn viên; Hội Sinh viên Trường có 09 Liên chi hội và  21 câu lạc bộ trực thuộc.

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội; sự cộng tác nhiệt tình và có hiệu quả của Đoàn thanh niên các trường bạn; đặc biệt là sự chỉ đạo, quan tâm thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp hỗ trợ tích cực của các Chi bộ, khoa, phòng, trung tâm, Đoàn Thanh niên Trường đã triển khai hiệu quả các phong trào, hoạt động, đạt được những kết quả đáng ghi nhận  và hoàn thành xuất sắc phần lớn các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội các khóa đã đề ra về mọi mặt công tác: Công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp; Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên; Các phong trào của đoàn viên thanh niên; Các chương trình đồng hành với thanh niên; Các hoạt động hỗ trợ thanh niên chủ động hội nhập quốc tế;

Thành tích nổi bật (Từ năm 2014)

- 01 Cờ thi đua của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- 06 Cờ thi đua của Thành đoàn Hà Nội.

2. Cơ cấu tổ chức

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Thủ đô Hà Nội là cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, dưới sự quản lý, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường. Ban Chấp hành Đoàn trường có 21 đồng chí, Ban Thường vụ Đoàn trường có 7 đồng chí, Thường trực Đoàn trường có Bí thư và 02 Phó Bí thư.

STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thái Minh Bí thư Đoàn trường
2 Phạm Tuấn Anh UV BTV Đoàn Trường
3 Vũ Đình Hiếu Phó Bí thư Đoàn trường
4 Nguyễn Hải Đăng UV BCH Đoàn trường
5 Trần Văn Doanh UV  BCH, BT LCĐ GD Nghề nghiệp
6 Phạm Tuấn Dũng UV BCH, BT LCĐ TT PTNN
7 Bùi Mạnh Dương UV BCH
8 Đỗ Ngọc Hải UV BCH, PBT LCĐ VH-DL
9 Tô Thị Hồng Hạnh UV BCH, PBT LCĐ KHXH&NV
10 Phùng Thị Hạnh UV BCH
11 Trịnh Thúy Hằng UV BCH
12 Trương Thị Minh Huyền Phó Bí thư Đoàn Trường, Chủ tịch HSV
13 Nguyễn Khánh Ly UV BCH, Bí thư Liên chi đoàn 
14 Đàm Thị Thanh Nga UV BTV Đoàn Trường
15 Nguyễn Diệp Ngọc UV BTV Đoàn Trường
16 Lê Đức Nhiên UV BCH Đoàn trường
17 Đinh Thị Thảo UV BCH, UV BKT Đoàn Trường, BT LCĐ KHXH&NV
18 Nguyễn Ngọc Anh Thư UV BCH, PBT LCĐ Sư phạm
19 Phạm Thị Thu Trang UV BTV Đoàn Trường, BT LCĐ Sư phạm
20 Vũ Thị Huyền Trang UV BCH
21 Mai Anh Tú UV BCH, BT LCĐ KHTN&CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn trường đang quản lý 10 đơn vị Liên chi Đoàn trực thuộc với hơn 5000 đoàn viên thanh niên đang học tập và sinh hoạt tại 03 cơ sở đào tạo của Nhà trường.

UV BTV Đoàn Trường


Tin khác