50 sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tuyên dương danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố

Ngày 05/01/2023, tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên dương khen thưởng 708 sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.

Hưởng ứng tích cực phong trào “Sinh viên 5 tốt” các cấp, bằng sự nỗ lực đáng ghi nhận của tập thể sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 138-QĐ/SVHN ngày 04/01/2023 về việc công nhận và khen thưởng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm học 2022 – 2023, qua đó, Trường Đại học thủ đô ghi nhận có 50 sinh viên là “ Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Thành phố.

Với sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, sự đồng hành, sát cánh của Đoàn Thanh niên, sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị thuộc trường, Hội Sinh viên Trường đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận trong việc triển khai sâu rộng phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Kết quả thành tích nêu trên tiếp tục tô thắm thêm truyền thống của Nhà trường và Hội Sinh viên Trường. Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên, khuyến khích sinh viên nỗ lực thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu giành thành tích cao trong học tập. Đồng thời, cũng thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ mạnh mẽ vươn lên không quản ngại gian khó, khát khao chinh phục các đỉnh cao, góp sức trẻ xây dựng, bảo vệ thành phố và đất nước ngày càng hùng cường.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã thống nhất triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn luyện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện, hội nhập.

Danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, "Sinh viên 5 tốt" năm nay đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng,…

Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” là cuộc vận động lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Kỹ năng tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.

Trương Thị Minh Huyền

 Tin khác