Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục 03 chương trình đào tạo

Sau ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng ngày 1tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, Trường Đại học Vinh đã tổ chức lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục chương trình đào tạo tại Nhà trường, dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Dự lễ Bế mạc có đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do GS.TSKH. Đặng Ứng Vận làm Trưởng đoàn; ThS. Nguyễn Đình Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, Trường Đại học Vinh; TS. Đỗ Hồng Cường, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Nhà trường; GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng cùng cán bộ, giảng viên các đơn vị có chương trình được khảo sát chính thức đánh giá chất lượng và liên quan.  

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, Trưởng đoàn đánh giá ngoài

Thay mặt đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận đã ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị và hợp tác của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phục vụ hoạt động đợt khảo sát chính thức 3 chương trình đào tạo bậc đại học ngành: Ngôn ngữ Trung Quốc, Quản lý Giáo dục, Giáo dục Tiểu học. Đồng thời các chuyên gia đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả của đợt khảo sát. Báo cáo đã khái quát quá trình thực hiện nhiệm vụ của đoàn, nêu lên các cơ sở, nguyên tắc, tiêu chuẩn trong quá trình đánh giá, làm nổi bật những điểm mạnh đồng thời đưa ra các khuyến nghị để Trường có những kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo của trong thời gian tới.

Đoàn đã đánh giá 11 tiêu chuẩn chất lượng chương trình đào tạo: Mục tiêu, chuẩn đầu ra; Bản mô tả chương trình đào tạo; Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học; Phương pháp tiếp cận trong dạy và học; Đánh giá kết quả học tập của người học; Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; Đội ngũ nhân viên; Người học và các hoạt động hỗ trợ người học; Cơ sở vật chất và trang thiết bị; Nâng cao chất lượng; Kết quả đầu ra.

Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền

Phát biểu tại lễ Bế mạc, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền nhấn mạnh, việc đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo là chủ trương lớn của Nhà nước, tạo cơ hội cho các trường đại học nói chung và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói riêng nhận ra những ưu thế và tồn tại, xác định các vấn đề cần đổi mới, cải tiến nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở các kiến nghị của đoàn đánh giá, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ xây dựng báo cáo tổng kết, tiếp thu kiến nghị đề xuất của các chuyên gia, xây dựng chương trình hành động toàn diện từ quản lý đến giáo dục, phấn đấu trở thành trường đại học uy tín trong nước và khu vực. Nhà trường cũng đánh giá cao vai trò của công tác đánh giá ngoài. Trong quá trình phục vụ, đáp ứng các yêu cầu của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, từng cá nhân của từng đơn vị trong trường đã tự chuyển mình, tự điều hướng, dần hình thành nên văn hóa chất lượng tại đơn vị. Qua đợt đánh giá này, văn hóa phục vụ và chất lượng đào tạo của trường sẽ từng bước được nâng cao và phát triển.

Các đơn vị có chương trình đào tạo được đánh giá trong đợt này cũng cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi những khuyến nghị và yêu cầu của đoàn đánh giá. 

Các bên ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Kết thúc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, Trường Đại học Vinh, Trưởng đoàn đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo bậc đại học 3 ngành học.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh