Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

27/11/2019

Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khoa Sư Phạm

Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khoa Sư Phạm

01/11/2019

Sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tuyên dương Thủ khoa xuất sắc

Sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tuyên dương Thủ khoa xuất sắc

30/10/2019

Sôi nổi Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về “Giá trị sống của người Hà Nội”

Sôi nổi Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về “Giá trị sống của người Hà Nội”

04/10/2019

Công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tích cao

Công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tích cao

30/09/2019