Hội khoẻ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội cụm Công đoàn số 3

Hội khoẻ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội cụm Công đoàn số 3

06/05/2019

Tổng kết tháng Thanh niên năm 2019: Rực rỡ nhiệt huyết trẻ

Tổng kết tháng Thanh niên năm 2019: Rực rỡ nhiệt huyết trẻ

01/04/2019

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới – K32 – Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới – K32 – Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội

08/11/2018

Hoạt động

Hoạt động "Vì sự tiến bộ phụ nữ" của phòng Công tác Học sinh sinh viên

30/10/2018

MỘT SỐ THÔNG TIN CẢNH BÁO VỀ “HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI”

MỘT SỐ THÔNG TIN CẢNH BÁO VỀ “HỘI THÁNH ĐỨC CHÚA TRỜI”

26/05/2018

NÂNG CAO SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

NÂNG CAO SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CHO CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

26/05/2018