Sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tuyên dương Thủ khoa xuất sắc

Sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tuyên dương Thủ khoa xuất sắc

30/10/2019

Sôi nổi Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về “Giá trị sống của người Hà Nội”

Sôi nổi Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu về “Giá trị sống của người Hà Nội”

04/10/2019

Công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tích cao

Công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tích cao

30/09/2019

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Đêm hội “Trung thu cổ tích”

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Đêm hội “Trung thu cổ tích”

08/09/2019

Hội nghị Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Ban chấp hành TW 10 khoá XII và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Hội nghị Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Ban chấp hành TW 10 khoá XII và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

16/08/2019