Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

27/01/2021

 Gala Chào tân sinh viên khoá 2020

Gala Chào tân sinh viên khoá 2020

16/11/2020

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với các hoạt động thiện nguyện ủng hộ đồng bào miền Trung

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với các hoạt động thiện nguyện ủng hộ đồng bào miền Trung

04/11/2020

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

27/07/2020