Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Đêm hội “Vầng trăng cổ tích”

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Đêm hội “Vầng trăng cổ tích”

08/09/2022

Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện

Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh năm học 2022 - 2023"

23/06/2022

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lần thứ XXI

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lần thứ XXI

10/06/2022

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2022

26/01/2022

Hội nghị sơ kêt công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021

Hội nghị sơ kêt công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021

04/08/2021

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

27/01/2021