Hội nghị sơ kêt công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021

Hội nghị sơ kêt công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021

04/08/2021

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

27/01/2021

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020

27/01/2021

 Gala Chào tân sinh viên khoá 2020

Gala Chào tân sinh viên khoá 2020

16/11/2020

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với các hoạt động thiện nguyện ủng hộ đồng bào miền Trung

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội với các hoạt động thiện nguyện ủng hộ đồng bào miền Trung

04/11/2020