Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022

Sáng ngày 12 tháng 1, Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 và thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền, Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường báo cáo tổng kết tại Hội nghị

Theo đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, năm 2022, Đảng bộ Nhà trường đã hoàn thành và thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu công tác đề ra, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng tổ chức, kiểm tra, giám sát, đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy đã chỉ đạo đánh giá chất lượng các chi bộ đảng và đảng viên theo đúng tiến độ, quy định. Kết quả đánh giá phân loại đảng viên và Chi bộ năm 2022 có 3 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4 Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ có 246 đảng viên. 

Công tác chính trị tư tưởng năm 2022 được các cấp ủy triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Các nội dung triển khai thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Trường đại học Thủ đô Hà Nội theo sự chỉ đạo của Đảng ủy khối, Thành ủy Hà Nội và Ban chấp hành Trung ương. Đảng ủy đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Chương trình công tác số 06, 07 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII phân công; triển khai xây dựng 04 đề án, 1 chương trình  thuộc công tác số 06, 07 của Thành ủy và đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt.

Đảng uỷ đã chỉ đạo Hội đồng trường tổ chức xây dựng ban hành nhiều quy chế quan trọng, thực hiện quản trị Nhà trường như: Hoàn thành chiến lược phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến 2045; thông qua các nội dung: Đề án vị trí việc làm trong giai đoạn sắp tới, bổ sung kế hoạch phát triển chương trình đào tạo giai đoạn 2020 – 2025, Báo cáo công tác tài chính năm 2021, Báo cáo kết quả giám sát hoạt động quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Trường năm 2021 - 2022  và nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2022, Đảng uỷ đã lãnh đạo toàn Trường thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trước diễn biến của dịch bệnh Covid -19. Số sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và loại giỏi tiếp tục tăng. Công tác tuyển sinh thành công ở tất cả các loại hình đào tạo.

Đảng uỷ đã chỉ đạo tổ chức triển khai các chương trình kiểm định, đánh giá ngoài và hoạt động số hoá cũng như các hoạt động kết nối, phối hợp với các sở, ban, ngành trên Thành phố Hà Nội trong việc thực hiện các Chương trình, nhiệm vụ của Thành uỷ Hà Nội. 

Đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiêu trưởng Nhà trường

Về công tác tổ chức cán bộ, Đảng uỷ chỉ đạo Nhà trường đã thực hiện tốt công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên cơ hữu cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đội ngũ của trường đại học đa ngành.  Năm 2023, Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiếp tục thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng, các chương trình công tác của Thành ủy, Nghị quyết của Đảng bộ khối và các Nghị quyết chuyên đề, đặc biệt là 06 Chương trình công tác của Đảng ủy Trường đại học Thủ đô Hà Nội; 04 đề án, 1 chương trình  thuộc công tác số 06, 07 của Thành ủy Hà Nội. Tổ chức chỉ đạo Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023 – 2028; chỉ đạo Hội đồng trường thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra: tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hoàn thành việc sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.  

Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, sinh hoạt Chi bộ, làm tốt công tác đào tạo nguồn phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng và chất lượng, nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, tổ chức kỷ luật trong Đảng. Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh năm 2023; tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học tại các cơ sở đào tạo của Nhà trường. 

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 Tin khác