Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị

Sáng 22/11, Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng 220 Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của việc quán triệt các nghị quyết của Đảng tới các Đảng viên của Nhà Trường. Với vai trò là trường đại học duy nhất trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, ý thức được vai trò, trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội; thầy và trò Nhà trường trong nhiều năm qua đã không ngừng thi đua dạy tốt, học tốt và phấn đấu đạt nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và cả nước cũng như của Nhà trường. Bên cạnh đó, toàn thể cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động trong Nhà trường cũng thường xuyên nâng cao nhận thức, trau dồi và tăng cường bản lĩnh chính trị; tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị trong Nhà trường. Trong đó, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hà Nội và Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đã được tiến hành kịp thời ngay sau khi các văn bản được ban hành. Bí thư Đỗ Hồng Cường đề nghị các Đảng viên tham dự Hội nghị có tinh thần, trách nhiệm học tập nghiêm túc để Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.

Đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt các Nghị quyết

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Việc quán triệt nghị quyết nhằm  tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Thủ đô; xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng là trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế. Bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển và quản lý đô thị; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường. bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội Thủ đô trong mọi tình huống. đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 Tin khác