Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đăng kí quyền tác giả cho:

  1.  Bài ca trường đại học Thủ đô Hà Nội - Tác giả: Đỗ Thị Mai An
  2. Phần mềm thi trắc nghiệm viên chức(OTL) - Tác giả: Trương Đức Phương
  3. Hành khúc đại học Thủ đô Hà Nội - Tác giả: Nguyễn Vũ
  4. Hòa biển lớn - Tác giả: Lê Ngọc Thể
  5. Phần mềm xây dựng trang thông tin điện tử - Tác giả: Nguyễn Minh Huy