Tập huấn “Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận năng lực”

Từ 29-30/10/2021, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức chương trình tập huấn về “Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo tiếp cận năng lực” đối với các ngành học Ngôn ngữ Trung Quốc, Giáo dục Tiểu học, Quản lý Giáo dục, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học, Giáo dục công dân, Giáo dục Mầm non. 

Tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Chương trình tập huấn được diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các báo cáo viên là chuyên gia xây dựng và phát triển chươngtrình đào tạo theo tiếp cận CDIO đến từ Trường Đại học Vinh: PGS.TS. Lê Đức Giang, Trưởng Khoa Sư phạm Hóa học; TS. Đinh Phan Khôi,Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học; TS.Lê Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Kỹ thuật Công nghệ. Tham dự chương trình tập huấn có đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo các đơn vị cùng cán bộ, giảng viên phụ trách chương trình đào tạo, đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Theo các chuyên gia, chương trình đào tạo là một hệ thống các hoạt động giáo dục, đào tạo được thiết kế và tổ chức thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đào tạo, hướng tới cấp một văn bằng giáo dục đại học cho người học. Chương trình đào tạo bao gồm mục tiêu, khối lượng kiến thức, cấu trúc, nội dung, phương pháp và hình thức đánh giá đối với môn học, ngành học, trình độ đào tạo, chuẩn đầu ra phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

Chương trình đào tạo tiếp cận theo năng lực là chương trình đào tạo được thiết kế và phát triển dựa trên những yêu cầu về năng lực của thế giới nghề nghiệp và việc làm. Sau khi hoàn thành chươngtrình đào tạo, người học đạt được những năng lực cần thiết đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng, nghề nghiệp,  xã hội và có khả năng phát triển nghề nghiệp. Phát triển chương trình đào tạo đồng thời cũng là một quá trình liên tục nhằm hoàn thiện không ngừng chương trình đào tạo cho phù hợp với trình độ phát triển của kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ, của đời sống xã hội... 

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được tìm hiểu: Một số khái niệm cơ bản và quy trình thiết kế và phát triển chương trình đào tạo; Hướng dẫn xây dựng mục tiêu của chương trình đào tạo (khái niệm, mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, yêu cầu và cách viết mục tiêu); Hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu ra của chươngtrình đào tạo (xác định các nguyên tắc và yêu cầu khi xác định chuẩn đầu ra, nội dung cốt lõi và thang đo lường mức độ chuẩn đầu ra);Hướng dẫn thiết kế khung chươngtrình đào tạo; Biên soạn đề cương học phần (trình bày được các nội dung và yêu cầu cơ bản của đề cương học phần, xây dựng ma trận gắn kết giữa chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và học phần, chuẩn đầu ra của học phần và nội dung kiến thức học phần - mức độ tương thích và đáp ứng, thang đo); Giới thiệu về phương pháp/hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra.

Sau khoá tập huấn, các học viên sẽ hoàn thiện việc thiết kế chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực đối với một số ngành học. 

Ngọc Hinh