Báo cáo Tự đánh giá ver 2

Kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học báo cáo Tự đánh giá của nhà trường phiên bản 2.0 Kính mong mọi người đọc và đóng góp ý kiến để báo cáo được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn.

Báo cáo tự đánh giá ver2