Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học

Ngành Giáo dục Tiểu học là một trong những ngành đào tạo đầu tiên của Nhà trường, có bề dày truyền thống ngay từ ngày đầu thành lập Nhà trường (6/1/1959). Đội ngũ cán bộ, giảng viên có phẩm chất, đạo đức tốt; có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công việc. Các thế hệ sinh viên của ngành thành đạt, trở thành những giáo viên ưu tú, những cán bộ quản lý giỏi… 

Mỗi năm, ngành GD Tiểu học đào tạo khoảng 200 – 300 sinh viên theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp, với các loại hình như POHE; Chất lượng cao; Song ngữ.  

Chương trình đào tạo và chương trình chi tiết ngành Giáo dục Tiểu học xem thêm trong các file đính kèm dưới đây.

  1. Bản mô tả chương trình đào tạo ngành giáo dục tiểu học D2019

  2. Bản mô tả chương trình đào tạo ngành giáo dục tiểu học D2016

  3. Đề cương chi tiết học phần ngành giáo dục tiểu học D2019

  4. Đề cương chi tiết học phần ngành giáo dục tiểu học D2016