Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Tiểu học – trình độ đại học

1. Kiến thức

Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, có năng lực giảng dạy chương trình dạy học tiếp cận với năng lực học sinh Tiểu học.

Chuyên môn:

– Có kiến thức để dạy tốt tất cả các môn, các khối lớp ở Tiểu học. Có phương pháp dạy phù hợp với các đối tượng học sinh có khả năng nhận thức khác nhau.

– Hiểu mục tiêu đào tạo của bậc Tiểu học. Nắm vững chương trình, nội dung sách giáo khoa Tiểu học. Những yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ của từng khối lớp, từng phân môn.

_ Có kiến thức về phương pháp dạy học, tổ chức các hình thức dạy học, kiểm tra – đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học theo định hướng đổi mới.

_ Có kiến thức về đổi mới giáo dục bậc tiểu học trong nước và trên thế giới.

* Nghiệp vụ:

– Có kiến thức về tâm lí, văn hoá xã hội, … để  có thể giao tiếp thân thiện với học sinh Tiểu học, với đồng nghiệp, với cha mẹ học sinh.

– Hiểu đặc điểm tâm sinh lí của học sinh Tiểu học để kiên nhẫn, gương mẫu trong quá trình giảng dạy, giáo dục.

– Có kiến thức để xử lí các tình huống sư phạm xảy ra trong và ngoài lớp phù hợp với tâm sinh lí học sinh Tiểu học, phù hợp với mục tiêu giáo dục.

– Đạt trình độ Tiếng Anh B1.

– Đạt chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT.

2. Kĩ năng

– Kĩ năng lập kế hoạch giảng dạy, công tác theo năm học, học kì, tuần. Kĩ năng xây dựng hồ sơ giảng dạy, chủ nhiệm.

– Kĩ năng giao tiếp và giao tiếp sư phạm, truyền đạt thông tin chính xác, dễ hiểu  đối với học sinh Tiểu học.

– Kĩ năng hướng dẫn học sinh Tiểu học thực hiện các đơn vị kiến thức (kĩ năng đọc, nghe, nói, viết Tiếng Việt, kĩ năng giải toán Tiểu học, kĩ năng quan sát, …)

– Kĩ năng  sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả.

– Kĩ năng vận dụng các phương pháp, hình thức  tổ chức  dạy học phát  huy trí lực, tạo hứng thú cho học sinh Tiểu học.

– Kĩ năng quản lí và tổ chức các hoạt đông tập thể, xây dựng lớp đoàn kết, có nền nếp.

_Kĩ năng tổ chức được các hoạt động dạy học phù hợp với những điều kiện cụ thể của học sinh và địa phương nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập, có kỹ năng hỗ trợ học sinh đặc biệt trong dạy học.

_ Kĩ năng tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo định hướng đổi mới.

_ Kĩ năng làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động Sao nhi đồng, Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

_ Kĩ năng giao tiếp ứng xử phù hợp với học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp và cộng đồng. Phối hợp tốt với các lực lượng giáo dục để nâng cao hiệu quả giáo dục học sinh.

_ Kĩ năng giải quyết các tình huống sư phạm hợp lý, hiệu quả và mang tính giáo dục.

_ Kĩ năng thường xuyên tự cập nhật kiến thức, tự học, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ.

_Kĩ năng hợp tác làm việc nhóm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc chuyên môn.

3. Thái độ

– Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với đường lối giáo dục của Đảng, vận dụng sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng vào giảng dạy.

– Lối sống trung thực, giản dị nêu gương cho học sinh, tôn trọng đồng nghiệp, cha mẹ học sinh.

– Có ý thức trách nhiệm đối với xã hội, có đạo đức nghề nghiệp và tác phong sư phạm mẫu mực.

– Có tinh thần sáng tạo, luôn cập nhật thông tin để có các bài giảng chất lượng.

– Có lòng yêu nghề, mến trẻ, biết động viên, khích lệ học sinh trong học tập.

– Có tinh thần học hỏi, luôn trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp, cập nhật kiến thức mới để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Hành vi

– Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương nơi cư trú, nội quy nơi công tác.

– Chấp hành sự phân công, điều động trong công tác của tổ chức.

– Hòa nhã, hợp tác với đồng nghiệp.

– Tự tin, bản lĩnh, năng động, sáng tạo, khẳng định năng lực của bản thân.

– Có ý chí khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

_ Giáo viên các trường tiểu học, quản lý và chỉ đạo các hoạt động giáo dục ở Tiểu học.

_ Giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học.

_ Chuyên viên về lĩnh vực giáo dục tiểu học các cơ sở quản lý giáo dục.

_ Có thể học lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành giáo dục tiểu học hoặc các chuyên ngành gần

6. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi ra trường

_ Có thể học thêm để chuyển đổi hoặc kết hợp làm các công việc khác như: làm việc ở thư viện, chăm sóc tâm lí học sinh Tiểu học, tư vấn giáo dục v.v…;

_ Có thể học thêm trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại một số trường Đại học.