Hoạt động "Vì sự tiến bộ phụ nữ" của phòng Công tác Học sinh sinh viên

Ngày xưa người phụ nữ chịu sự ràng buộc, cương tỏa của lễ giáo phong kiến và nhiều hủ tục lạc hậu khác, họ không được đi học hành, không được tham gia vào các công việc xã hội như đàn ông, không được quyền tự do yêu đương, hôn nhân bị sắp đặt: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”; còn ngày nay, nhân quyền và bình đẳng giới đã được coi trọng. Thông qua hiến pháp và các điều luật, xã hội đã tạo điều kiện để người phụ nữ phát huy được các phẩm chất, năng lực vốn có, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho gia đình và xã hội. Phụ nữ ngày nay đã được học hành, nâng cao trình độ chuyên môn, được tuyển dụng và làm việc ở nhiều vị trí trong cơ quan từ trung ương đến địa phương, có nhiều chính khách, nhiều nữ doanh nhân giỏi…

Phòng Công tác Học sinh sinh viên chụp ảnh cùng lãnh đạo Nhà trường

Theo tinh thần Thông tư số 23/TT/UBQG ngày 20/3/1998 của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trường Đại học Thủ đô Hà Nội được thành lập, thực hiện theo quy chế tổ chức, hoạt động của Ban và theo sự chỉ đạo của Ủy ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Từ khi thành lập, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã tích cực tổ chức các hoạt động, tuyên truyền, phát động nhiều cuộc thi trên website của nhà trường, vinh danh những nữ cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường có thành tích cao trong công việc chuyên môn cũng như tham gia các hoạt động xã hội khác.

Trong hoạt động chuyên môn, Phòng Công tác HSSV được Nhà trường giao cho nhiệm vụ quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, thực hiện các hoạt động của học sinh sinh viên; Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cố vấn học tập, công tác cán bộ lớp; Làm đầu mối chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng, thể chất, văn hoá và thẩm mỹ cho HSSV; Phát triển các nguồn học bổng tài trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các hoạt động khác của Nhà trường. Trong quá trình thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, lãnh đạo và mỗi cá nhân của Phòng luôn khắc phục những khó khăn và linh hoạt xử lý tình huống, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh công việc được giao mỗi chuyên viên phòng cũng không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng công việc cũng như xu thế phát chung của nhà trường, của ngành Giáo dục. Ngoài công việc chuyên môn, Công đoàn phòng cũng đặc biệt chú trọng đến công tác Bình đẳng giới, thường xuyên quan tâm, động viên kịp thời đến các công đoàn viên, nhất là các công đoàn viên nữ.

Tham gia Hội thi "Nét đẹp công sở năm 2018"

Tham gia Lễ hội ẩm thực năm 2018

Công đoàn Phòng Công tác HSSV của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hiện tại có 8 công đoàn viên, trong đó có 3 công đoàn viên nam và 5 công đoàn viên nữ. Các công đoàn viên đều có ý thức xây dựng, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành công việc, tham gia nhiệt tình các hoạt động phong trào của Nhà trường và đã đạt được một số thành tích đáng ghi nhận như: 01 công đoàn viên đạt giải Ba trong cuộc thi “Tìm hiểu cuốn sách “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch HChí Minh” năm học 2017-2018; giải Cống hiến trong “Lễ hội ẩm thực năm 2018”; Giải khuyến khích trong Hội thiNét đẹp công sở năm 2018…vv

Trần Thị Lan Anh - Phòng Công tác Học sinh sinh viên