Cán bộ phòng Đào tạo với hoạt động Bình đẳng giới

Cán bộ phòng Đào tạo với hoạt động Bình đẳng giới

17/10/2018

Hưởng ứng tháng hành động bình đẳng giới:

Hưởng ứng tháng hành động bình đẳng giới: "Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái"

26/11/2017

Bình đẳng giới là gì và tại sao chúng ta cần bình đẳng giới

Bình đẳng giới là gì và tại sao chúng ta cần bình đẳng giới

22/11/2017

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trường Đại học Thủ đô Hà Nội và các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày Phụ nữ Việt nam

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ trường Đại học Thủ đô Hà Nội và các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày Phụ nữ Việt nam

20/10/2017